Thông tin về 5 loại Visa Úc sẽ không còn hiệu lực từ ngày 19/11/2016

Các loại visa đã được củng cố lại thành những tiểu loại visa mới, để quá trình nộp và xét hồ sơ dễ dàng hơn.

refsal-1

Dưới đây là năm loại visa không còn tồn tại nữa, kể từ ngày 19 tháng Mười Một 2016, theo chương trình visa tạm trú mới.

Và không cần lo lắng, chính phủ đã công bố 4 loại visa mới phù hợp hơn cho cùng những mục đích đến Úc.

Visa 401 cho công việc tạm thời (hoạt động lâu dài)

Subclass 401 Temporary Work (Long Stay Activity) visa

Nếu bạn đã có visa làm việc tạm thời trong lĩnh vực tôn giáo, thể thao, làm việc nhà hay diện trao đổi trong tiểu loại Visa 401, bạn không bị ảnh hưởng.

Visa 402 cho thực tập và nghiên cứu

Subclass 402 Training and Research visa

Loại visa này sẽ được thay thế bởi Visa 407 cho đào tạo. Hồ sơ choVisa 407 yêu cầu sự đề cử và bảo trợ của một tổ chức đào tạo trong danh sách đã được duyệt (cho Visa 402 trước đó) cho đến 18 tháng Năm 2017, trừ khi bạn được đào tạo bởi một tổ chức thuộc chính phủ liên bang tại Úc.

Visa 416 cho chương trình đặc biệt

Subclass 416 Special Program visa

Visa 416, được thiết kế để “tạo cơ hội cho thanh niên giao lưu, làm giàu văn hóa và lợi ích cộng đồng hoặc một chương trình học”, được thay thế bởi Visa 408 cho Hoạt động tạm thời.

Để đáp ứng yêu cầu về các chương trình hoạt động đặc biệt trong Visa408, nhà bảo trợ cần có một thoả thuận chương trình đặc biệt với chính phủ Liên bang.

Visa 420 cho công việc tạm thời (giải trí)

Subclass 420 Temporary Work (Entertainment) visa

Nó sẽ được hợp nhất thành Visa 408 cho hoạt động tạm thời. Những thay đổi bao gồm loại bỏ chiết khấu trong số lượng lớn; bắt buộc nộp hồ sơ trên mạng và cá nhân sẽ không còn đủ điều kiện để bảo trợ cho người làm việc trong ngành giải trí.

Visa 488 cho phi hành đoàn

Subclass 488 Superyacht Crew visa

Nó sẽ được hợp nhất thành Visa 408 cho hoạt động tạm thời cho những người muốn đến Úc; trên cơ sở tạm trú để làm việc trong ngành kỹ nghệ giải trí; tham gia các môn thể thao cao cấp, hay làm công tác tôn giáo toàn thời; làm việc nhà toàn thời trong gia đình của một số lãnh đạo cao cấp người ngoại quốc.

Bốn loại Visa mới có hiệu lực từ 19 tháng Mười Một 2016 gồm:

  • Subclass 400 Temporary Work (Short Stay Specialist) visa| Visa 400 cho làm việc tạm thời (Chuyên gia ngắn hạn)
  • Subclass 403 Temporary Work (International Relations) visa| Visa 403 định cư Úc diện làm việc tạm thời (Quan hệ quốc tế)
  • Subclass 407 Training visa|Visa 407 cho đào tạo
  • Subclass 408 Temporary Activity visa| Visa 408 cho hoạt động tạm thời

Theo Báo Alo Úc

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *