Siết chặt cấp Visa cho các thành viên trong gia đình đến Úc

Kể từ ngày 19/11/2016, Bộ Di trú sẽ siết chặt việc cấp visa cho các thành viên trong gia đình. Trước đó, nhiều loại visa đến Úc cho phép người nộp hồ sơ chính đem theo các thành viên trong gia đình và nộp hồ sơ cùng lúc, theo thỏa thuận Member of the Family Unit (thành viên trong một đơn vị gia đình – MoFU).

Việc cấp visa cho các thành viên trong gia đình tới Úc sẽ bị siết chặt kể từ ngày 19/11/2016.

1. Vợ/chồng hay người phối ngẫu.

2. Con hay con riêng, và

a. Chưa đến 18 tuổi, hay

b. Đã 18 tuổi nhưng dưới 23 tuổi và lệ thuộc tài chính vào người nộp hồ sơ chính; hay người phối ngẫu của người đó, hay

c. Đã 23 tuổi và phụ thuộc vào người nộp hồ sơ chính hay người phối ngẫu của người đó; vì tình trạng tâm thần hay khuyết tật thể chất đến mức không thể tự kiếm sống.

3. Cháu (nội/ngoại) hay cháu riêng, phụ thuộc vào cha mẹ của chúng; và cha mẹ của các trẻ em này là con của người nộp hồ sơ chính, thỏa điều kiện về Con được liệt kê trong mục số 2.

Con sẽ không được theo cha/mẹ nếu đính hôn chuẩn bị kết hôn; hay đang có vợ/chồng hay người phối ngẫu. Những thay đổi này áp dụng đối với các tiểu loại visa thường trú (PR) và vài tiểu loại visa tạm trú (TR), không áp dụng đối với visa cho người tị nạn, visa bảo vệ, và visa cho chương trình nhân đạo.

Theo Bộ Di trú, những thay đổi về MoFU này nhằm phù hợp hơn với chương trình hiện có cho công dân Úc hay người thường trú tại Úc muốn bảo lãnh cho các thành viên trong gia đình đến Úc.

Thay đổi sẽ được áp dụng cho các tiểu loại visa thường trú (PR) và vài tiểu loại visa tạm trú (TR), không áp dụng đối với visa cho người tị nạn, visa bảo vệ, và visa cho chương trình nhân đạo.

Theo alouc

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *