TIN TỨC

Thay đổi quan trọng trong cách nộp hồ sơ nhiều loại visa Úc

Bộ Di Trú thông báo cách nộp hồ sơ một số loại visa chính thức thay đổi từ ngày hôm qua 20 tháng Hai 2017. Cụ thể, trang mạng của Bộ Di Trú và Bảo Vệ Giới thông báo, kể từ ngày 20 tháng Hai 2017, Bộ này sẽ ngừng nhận hồ sơ trực tiếp … Continue reading Thay đổi quan trọng trong cách nộp hồ sơ nhiều loại visa Úc

Muốn bảo lãnh người thân đến Úc? Những thay đổi sau về luật di trú có thể ảnh hưởng đến bạn

Những thay đổi sẽ áp dụng cho các phân lớp (subclass) xin visa thường trú (permanent). Một số phân lớp visa temporary và provisional cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bộ Di Trú và Bảo vệ Biên giới Úc đã giới thiệu những thay đổi về thị thực gia đình, hạn chế các định nghĩa như … Continue reading Muốn bảo lãnh người thân đến Úc? Những thay đổi sau về luật di trú có thể ảnh hưởng đến bạn

Siết chặt cấp Visa cho các thành viên trong gia đình đến Úc

Kể từ ngày 19/11/2016, Bộ Di trú sẽ siết chặt việc cấp visa cho các thành viên trong gia đình. Trước đó, nhiều loại visa đến Úc cho phép người nộp hồ sơ chính đem theo các thành viên trong gia đình và nộp hồ sơ cùng lúc, theo thỏa thuận Member of the Family … Continue reading Siết chặt cấp Visa cho các thành viên trong gia đình đến Úc

Thông tin về 5 loại Visa Úc sẽ không còn hiệu lực từ ngày 19/11/2016

Các loại visa đã được củng cố lại thành những tiểu loại visa mới, để quá trình nộp và xét hồ sơ dễ dàng hơn. Dưới đây là năm loại visa không còn tồn tại nữa, kể từ ngày 19 tháng Mười Một 2016, theo chương trình visa tạm trú mới. Và không cần lo lắng, chính … Continue reading Thông tin về 5 loại Visa Úc sẽ không còn hiệu lực từ ngày 19/11/2016